ÇALIŞTAY SONA ERMİŞTİR

Değerli Katılımcılar, 

Erzincan Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğinde planlanan Üniversitelerde Döner Sermaye Sorunları ve Uygulama Birliği Çalıştayı, 8-9 Mayıs 2018 tarihleri arasında Erzincan Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan BÜYÜKKASAP Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecektir.

Döner Sermaye İşletmelerinin Vergi Uygulamaları Karşısındaki Konumu, Döner Sermaye İşletmeleri ve Vergi Mevzuatı, Döner Sermaye İşletmeleri Vergi Uygulamalarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi, Cezai Sorumluluk, Üniversitelerde Ek Ödemelerin Dağıtılmasında Karşılaşılan Sorunlar, Döner Sermayede Ek Ödemeler ve Çözüm Önerileri ve Performansa Dayalı Döner Sermaye gibi konuların tartışılacağı çalıştayda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz.

 

                                                                                   Düzenleme Kurulu Başkanı

                                                                                         Prof. Dr. Recep POLAT